Rozporządzenie Nr 20 W W-M z dnia 03.07.2024r. ws. odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”: Program ASF 2024r.

Rozporządzenie Nr 22 W W-M z dnia18 lipca 2023r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rozporządzenie Nr 15 W W-M z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rozporządzenie 5 z 2022 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Rozporzadzenie nr 8 z 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (1)

ASF w Polsce – mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki

Informacje dla hodowców i przedsiębiorców

Materiały pomocnicze dla hodowców świń

Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników

Przepisy prawne dotyczące ASF

Zasady bioasekuracji myśliwych – wytyczne

rozp.-nr-11-postępowanie-ze-zwłokami-padłych-dzików

Opublikował(a): Anna Piesik

Ostatnia zmiana:

ASF
Przewiń na górę