Ochrona zwierząt podczas transportu

Ochrona zwierząt podczas transportu

 

Zalecenia opracowane przez Komisję Europejską dotyczące ochrony zwierząt podczas transportu w miesiącach letnich, w związku z narażeniem na działanie ekstremalnych temperatur podczas długich podróży, które przekazuje się do stosowania.

 

 

 

▪ Należy dopilnować aby zwierzęta przed podróżą były wypoczęte, nakarmione i napojone

 

▪ Należy sprawdzić prognozę pogody aby uniknąć ekstremalnych warunków pogodowych.

 

▪ Dobrze jest planować podróż nocą by uniknąć wysokich temperatur.

 

▪ Przed każdym załadunkiem zwierząt należy zweryfikować sprawność systemu wentylacji i

systemu pojenia oraz czy w zbiornikach znajduje się wystarczająca ilość wody na całą długość

podróży. Konieczna jest również weryfikacja gdzie planuje się uzupełniać zbiornik wody, gdzie zamierza się tego dokonać i czy odpowiednia adnotacja została wprowadzona do sekcji I dziennika podróży (dotyczy transportu trwającego powyżej 8 godzin).

 

▪ Upewnić się, że woda jest dostępna dla wszystkich zwierząt.

 

▪ Kontrola stanu zwierząt, które mają być transportowane. Należy zwrócić uwagę czy zwierzęta nie są odwodnione, nie mają trudności z oddychaniem lub duszności, jaka jest ich postawa i czy nie występują objawy uszkodzenia układu ruchu i trudności z utrzymaniem równowagi. Powyższe a także inne zaburzenia mogą stanowić podstawę do wyeliminowania zwierząt z transportu.

 

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się broszury, przewodniki oraz filmy dotyczące dobrych praktyk w transporcie zwierząt:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-opracowane-w-ramach-projektu-finansowanego-przez-ke-dotyczace-transportu-zwierzat

Opublikował(a): Grzegorz Knorowski

Ostatnia zmiana:

Ochrona zwierząt podczas transportu
Przewiń na górę