Ubój zwierzą w gospodarstwie

ZMIANA

Od dnia 22.09.2022r. ubój cieląt na użytek własny dozwolony jest do 12 miesiąca życia cielęcia. Co najmniej 48 godzin przed planowanym ubojem należy pisemnie (osobiście) powiadomić PLW w Lidzbarku Warmińskim  ( zał. powiadomienia poniżej). Starsze cielęta mogą być ubijane tylko w rzeźni !

 

Właściciel ma obowiązek poinformowania miejscowej Inspekcji Weterynaryjnej o zamiarze uboju świń minimum 48 godzin przed planowanym ubojem.

Informacja taka może być złożona osobiście lub telefonicznie:
89 522 87 44, 89 522 87 45
lub
89 767 22 22 , +48 696 429 062

W przypadku uboju przeżuwaczy (bydła, owiec, kóz) właściciel składa osobiście pisemny wniosek w Inspekcji z własnoręcznym podpisem. W gospodarstwie bydło może być ubijane do 12 miesiąca życia, starsze sztuki mogą być ubijane tylko w rzeźni.

Informacja ubój przeżuwaczy

Opublikował(a): Anna Piesik

Ostatnia zmiana:

Ubój zwierzą w gospodarstwie
Przewiń na górę