Obowiązki dla posiadaczy drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się komunikat informujący o trwających pracach legislacyjnych mających na celu zwolnienie z obowiązku rejestracji podmiotów o nieistotnym ryzyku dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Oznacza to, że po wprowadzeniu ww. przepisu osoby utrzymujące drób na potrzeby własne nie będą podlegały obowiązkowi zgłoszenia działalności w Agencji Restrukturyzacji                                             i Modernizacji Rolnictwa, a tym samym nie będą musiały uzyskiwać WNI u powiatowego lekarza weterynarii. W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluje, aby w chwili obecnej wstrzymać procedury rejestracyjne ww. stad.

Obowiązki dla posiadaczy drobiu

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.2022  poz. 2727) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt, w komputerowej bazie danych prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powinny zostać zarejestrowane wszystkie podmioty utrzymujące drób (art. 2 pkt. 28 ww. ustawy), niezależnie od liczby utrzymywanych ptaków oraz celu w jakim te zwierzęta są utrzymywane.

Aby móc zarejestrować  zakłady drobiu czyli takie, w których utrzymywany jest drób i ptaki żyjące w niewoli (kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica, struś), w tym wylęgarnia, należy zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu w Lidzbarku Warmińskim, w celu uzyskania Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego.

Załącznik_Obowiązki dla posiadacza drobiu

klauzula informacyjna ogolna lidzbark warminski

Opublikował(a): Grzegorz Knorowski

Ostatnia zmiana:

Obowiązki dla posiadaczy drobiu
Przewiń na górę