Komunikat w sprawie przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy

Komunikat w sprawie przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy

 

W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, w chwili obecnej notuje się dużą liczbę zwierząt towarzyszących przemieszczających się wraz z uchodźcami z Ukrainy na terytorium Polski. Państwa Członkowskie UE, w tym Polska wyraziły zgodę na wprowadzanie z Ukrainy do Unii Europejskiej zwierząt z gatunku psy, koty, fretki towarzyszących ich posiadaczom, które nie spełniają wymagań weterynaryjnych, tj. brak oznakowania, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie, bez świadectwa zdrowia oraz bez przeprowadzonego badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Inspekcja Weterynaryjna podjęła działania, aby wszystkie zwierzęta niespełniające warunków weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe na terytorium UE, w pierwszej kolejności były poddawane na granicy polsko – ukraińskiej szczepieniu przeciwko wściekliźnie oraz oznakowaniu za pomocą identyfikatora (microchip). Dodatkowo, wystawianie jest pozwolenie zezwalające na wjazd do UE i dalsze przemieszczanie.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku okazania zwierzęcia podczas przekraczania granicy lub też braku kwalifikacji do szczepienia (np. zwierzę jest za młode

lub wykazuje objawy chorób) zdarza się, że zwierzę nie zostaje zaszczepione ani oznakowane na granicy. W tej sytuacji do lecznic weterynaryjnych zgłaszają się uchodźcy ze swoimi zwierzętami, w celu dopełnienia formalności.

Zwracam się z uprzejmą prośbą, aby w takich przypadkach informować właściciela zwierzęcia o tym, iż szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz znakowanie mikroczipem na terenie powiatu lidzbarskiego można przeprowadzić w Gabinecie Weterynaryjnym „Pod lasem” lek. wet. Magdalena Staszewska, Leśna 30, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 881 200 988. Koszty ww. zabiegów będą pokrywane ze środków budżetu państwa przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/podroze-ze-zwierzetami-towarzyszacymi

Komunikat w sprawie przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy
Przewiń na górę